Sống khỏe

Hàng năm có trên dưới một tỉ trường hợp cảm lạnh thông thường ở Việt Nam....

Tăng cường hệ miễn dịch khi giao mùa

Thống kê truy cập
Liên kết web
Immunepath-Ip
Probiotics là gì?
Tiêu chí lựa chọn Probiotics?
ImmunePath-IP
® là gì? Nó tác dụng thế nào đối với hệ miễn dịch?

Hầu hết thành tế bào vi khuẩn chứa một phân tử lớn, phức tạp bao gồm các chuỗi polisaccaride dài tạo thành bởi các nhánh luân phiên...
1. Thành tế bào vi khuẩn.
2. Màng sinh chất.
3. Tế bào chất.
4. Thể nhân.
5. Bao nhầy.
6. Tiên mao và khuẩn mao.
7. Khuẩn mao và khuẩn mao giới.